O masz!

 Dwa dni temu padł mi laptop, którego używam do tworzenia tego serwisu 🙁

Mam na nim wszystkie zebrane i opracowywane materiały. I teraz ma je w swoich rękach serwis Acera. Mają w swoich rękach całe moje przedsięwzięcie. Mają w rękach mnie…

[Trzy godziny później]:

Przemyślałem sprawę.

Każde przedsięwzięcie, każdy biznes, powinny być uzależnione jedynie od głowy.

Tak, od głowy, a ściślej, od tego, co w niej jest. Tam powinno się wszystko zaczynać i to myślenie powinno być podstawowym instrumentem budowy i rozwoju.

Wtedy, w razie straty jednego, materialnego przedmiotu, takiego jak laptop, wysilając umysł, do osiągnięcia swoich celów, można wykorzystać inny, może nawet lepszy. Przywiązanie do jednego, określonego narzędzia ogranicza nasze możliwości.

Więc wszystko zaczyna się w głowie…