Przypomniała mi się dziś pewna myśl Paula Tillicha:

 Człowiek o ile stawia sobie cele i dąży do ich osiągnięcia jest wolny. Przekracza daną sytuację, porzucając to, co realne na rzecz tego, co możliwe. Nie jest przykuty do sytuacji, w jakiej się znajduje, i właśnie ta autotranscendencja jest pierwszą i podstawową cechą wolności. 

I to jest moje marzenie. W swoim życiu zawodowym i osobistym pragnę doświadczać takiej właśnie wolności. Nie być przykuty do sytuacji, w jakiej się znajduję, ale przekraczać to, co realne na rzecz tego, co możliwe.

Myślę, że taką właśnie wolność daje Internet.

Nawet w zapadłej wiosce na Mazurach można stworzyć dobrze prosperujący biznes internetowy. Nawet w najdalszym zakątku Bieszczad, człowiek może mieć kontakt z wartościowymi ludźmi z całego świata.

Z każdego praktycznie miejsca w Polsce można mieć dostęp do najnowszych informacji z każdej dziedziny. Tak łatwo dziś przekraczać ograniczenia przestrzeni i sięgać po nowe możliwości. A potrzeba naprawdę niewiele.

Taki właśnie serwis pragnę stworzyć.

Żeby każdy mógł cieszyć się wolnością, jaką daje Internet. Żeby każdy człowiek mógł osiągać cele, które korzystnie wpłyną na jego rodzinę, bliskich, pracę zawodową i wreszcie na niego samego.